bnmale2

Inwestycje

Żeby spełnić wymogi wynikające z Dyrektywy 91/271/EWG oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostaną zrealizowane następujące umowy na roboty budowlane zawarte w ramach Projektu „Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko:

L.p.

Przedmiot umowy

Data zawarcia

Data

Zakończenia

Wartość umowy

brutto

Dofinansowanie

UE netto

1.

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kruklanki, ul. Szkolna, Gmina Kruklanki, etap I

19.08.2009

09.10.2009

155 047,36

108 024,97

2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Fuleda-Kamionki, Doba-Kamionki, Bogacko-Piękna Góra, Sterławki-Wrony Nowe. Budowa sieci wodociągowej Fuleda-k. Kamionki

11.03.2010

27.04.2012

4 979 330,83

2 722 595,81

3.

Przebudowa hali filtrów i hali pomp na SUW

25.03.2010

31.12.2012

2 400 412,34

969 389,20

4.

Rozbudowa ujęcia wody Gajewo

25.03.2010

08.06.2011

608 895,47

264 213,12

5.

Kanalizacja sanitarna dla m. Brożówka, Jeziorowskie, Jasieniec

12.07.2010

02.08.2013

2 862 276,86

1 154 032,69

6.

Przebudowa kolektora zrzutowego wód opadowych przy ul. Jasnej oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z posesji przy ul. Konarskiego.

25.03.2010

W realizacji

948 339,16

wyłączone z dofinansowania

7.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody obejmująca budowę dwóch nadziemnych zbiorników wody pitnej, zbiornika odstojnika wód popłuczynowych na terenie istniejącego ujęcia wody w m. Wilkasy.

03.11.2010

09.08.2011

2 918 046,50

1 141 148,67

8.

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej dla m. Bogaczewo – Wola Bogaczkowska

0811.2010

18.04.2012

712 908,24

279 167,08

9.

Budowa sieci kanalizacji w miejscowości: Fuleda-Kamionki, Doba-Kamionki, Bogacko-Piękna Góra, Sterławski Średnie-Nowe Wrony (etap IV). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w miejscowości Sterławki Małe.

06.10.2010

03.12.2012

3 775 167,99

1 308 129,21

10.

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wilkasy Zalesie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej i przepompowni ścieków do Stanicy Żeglarskiej „TAJTY”

01.06.2012

06.12.2013

1 032 893,02

395 960,19

11.

Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Grajwo na trasie Kąp (skrzyżowanie) Grajwo (oczyszczalnia ścieków)

Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Ruda – Kąp. Sieć wodociągowa dla m. Wyszowate.

24.10.2012

29.05.2014

28.02.2014

616 281,29

12.

Przebudowa stacji uzdatniania wody obejmująca przebudowę budynku stacji w zakresie budowlanym i technologicznym w m. Sterławki Średnie. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody obejmująca budowę zbiornika wody pitnej, kontener zestawu hydroforowego w m. Upałty.

28.09.2012

11.02.2014

1 926 478,89

1 047 872,23

13.

Uzbrojenie ul. Jeziornej (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków)

02.07.2012

02.12.2013

1 465 192,46

684 062,18

14.

Uzbrojenie terenu zawartego między ulicami Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły w Giżycku

04.07.2013

30.08.2014

3 567 000,00

775 181,95

15.

Budowa magistrali wodociągowej w m. Giżycko.

15.05.2013

29.05.2014

1 965 540,00

508 815,27

16.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kajki.

01.02.2013

30.09.2014

729 882,00

308 464,97

17.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Olsztyńskiej,1 Maja, Warszawskiej, Wyzwolenia i Placu Grunwaldzkiego;

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Giżycko w rejonie ulic:3 Maja, Al. 1 Maja i ul. Olsztyńskiej.

07.05.2012

30.10.2012

493 000,00

205 362,38

18.

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią (Twierdza Boyen)

19.02.2013

30.06.2014

725 700,00

377 013,26

19.

Rewitalizacja kolektora tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków w Bystrym. Rozbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów technologicznych w Bystrym.

29.04.2013

31.10.2014

8 314 787,47

3 855 366,74

20.

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Kleszczewo – Osada

Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Kleszczewo na odcinku Miłki –Kleszczewo. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z kolektorami przerzutowymi Marcinowa Wola - Przykop

08.01.2013

29.08.2014 (projekt aneksu)

4 206 600,00

2 189 061,72

21

Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej; sieć wodociągowa przy ul. Szkolnej i Kolonii Kruklanki wraz z przyłączami (ETAP II).

25.01.2013

31.07.2014

596 698,20

380 602,10

ue-res

piątek, 21 czerwca 2024r.

Na inwestycje wydaliśmy

39 837 546,93

W tym dofinansowane ze środków UE

23 538 403,93

 slice 02

slice 03
slice 05
slice 06
slice 07
slice 01

Inwestycje

Żeby spełnić wymogi wynikające z Dyrektywy 91/271/EWG oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostaną zrealizowane następujące umowy na roboty budowlane zawarte w ramach Projektu „Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko:

L.p.

Przedmiot umowy

Data zawarcia

Data

Zakończenia

Wartość umowy

brutto

Dofinansowanie

UE netto

1.

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kruklanki, ul. Szkolna, Gmina Kruklanki, etap I

19.08.2009

09.10.2009

155 047,36

108 024,97

2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Fuleda-Kamionki, Doba-Kamionki, Bogacko-Piękna Góra, Sterławki-Wrony Nowe. Budowa sieci wodociągowej Fuleda-k. Kamionki

11.03.2010

27.04.2012

4 979 330,83

2 722 595,81

3.

Przebudowa hali filtrów i hali pomp na SUW

25.03.2010

31.12.2012

2 400 412,34

969 389,20

4.

Rozbudowa ujęcia wody Gajewo

25.03.2010

08.06.2011

608 895,47

264 213,12

5.

Kanalizacja sanitarna dla m. Brożówka, Jeziorowskie, Jasieniec

12.07.2010

02.08.2013

2 862 276,86

1 154 032,69

6.

Przebudowa kolektora zrzutowego wód opadowych przy ul. Jasnej oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z posesji przy ul. Konarskiego.

25.03.2010

W realizacji

948 339,16

wyłączone z dofinansowania

7.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody obejmująca budowę dwóch nadziemnych zbiorników wody pitnej, zbiornika odstojnika wód popłuczynowych na terenie istniejącego ujęcia wody w m. Wilkasy.

03.11.2010

09.08.2011

2 918 046,50

1 141 148,67

8.

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej dla m. Bogaczewo – Wola Bogaczkowska

0811.2010

18.04.2012

712 908,24

279 167,08

9.

Budowa sieci kanalizacji w miejscowości: Fuleda-Kamionki, Doba-Kamionki, Bogacko-Piękna Góra, Sterławski Średnie-Nowe Wrony (etap IV). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w miejscowości Sterławki Małe.

06.10.2010

03.12.2012

3 775 167,99

1 308 129,21

10.

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wilkasy Zalesie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej i przepompowni ścieków do Stanicy Żeglarskiej „TAJTY”

01.06.2012

06.12.2013

1 032 893,02

395 960,19

11.

Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Grajwo na trasie Kąp (skrzyżowanie) Grajwo (oczyszczalnia ścieków)

Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Ruda – Kąp. Sieć wodociągowa dla m. Wyszowate.

24.10.2012

29.05.2014

28.02.2014

616 281,29

12.

Przebudowa stacji uzdatniania wody obejmująca przebudowę budynku stacji w zakresie budowlanym i technologicznym w m. Sterławki Średnie. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody obejmująca budowę zbiornika wody pitnej, kontener zestawu hydroforowego w m. Upałty.

28.09.2012

11.02.2014

1 926 478,89

1 047 872,23

13.

Uzbrojenie ul. Jeziornej (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków)

02.07.2012

02.12.2013

1 465 192,46

684 062,18

14.

Uzbrojenie terenu zawartego między ulicami Staszica, Suwalską, Obwodową i Jagiełły w Giżycku

04.07.2013

30.08.2014

3 567 000,00

775 181,95

15.

Budowa magistrali wodociągowej w m. Giżycko.

15.05.2013

29.05.2014

1 965 540,00

508 815,27

16.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kajki.

01.02.2013

30.09.2014

729 882,00

308 464,97

17.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Olsztyńskiej,1 Maja, Warszawskiej, Wyzwolenia i Placu Grunwaldzkiego;

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Giżycko w rejonie ulic:3 Maja, Al. 1 Maja i ul. Olsztyńskiej.

07.05.2012

30.10.2012

493 000,00

205 362,38

18.

Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią (Twierdza Boyen)

19.02.2013

30.06.2014

725 700,00

377 013,26

19.

Rewitalizacja kolektora tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków w Bystrym. Rozbudowa obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie hermetyzacji i dezodoryzacji obiektów technologicznych w Bystrym.

29.04.2013

31.10.2014

8 314 787,47

3 855 366,74

20.

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Kleszczewo – Osada

Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Kleszczewo na odcinku Miłki –Kleszczewo. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z kolektorami przerzutowymi Marcinowa Wola - Przykop

08.01.2013

29.08.2014 (projekt aneksu)

4 206 600,00

2 189 061,72

21

Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Szkolnej; sieć wodociągowa przy ul. Szkolnej i Kolonii Kruklanki wraz z przyłączami (ETAP II).

25.01.2013

31.07.2014

596 698,20

380 602,10

 

 

strzalka-gora do góry                                                                        Jak do nas trafić

slice 01
slice 02
slice 03
slice 04
slice 05

Dane kontaktowe

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Bystry 25,
11-500 Giżycko,

tel./fax 087 4287950,
NIP 845 19 28 493

Licznik odwiedzin

495595