bnmale2

Projekt UE

Realizacja Projektu pn. „Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko” przy wsparciu środków z Unii Europejskiej pozwoli zapewnić zgodność z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie kanalizacji, w szczególności wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Giżycko.

         W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 Spółka planuje pozyskać nowe środki na kolejne inwestycje.

ue-res

piątek, 21 czerwca 2024r.

Na inwestycje wydaliśmy

39 837 546,93

W tym dofinansowane ze środków UE

23 538 403,93

 slice 02

slice 03
slice 05
slice 06
slice 07
slice 01

Projekt UE

Realizacja Projektu pn. „Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko” przy wsparciu środków z Unii Europejskiej pozwoli zapewnić zgodność z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie kanalizacji, w szczególności wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Giżycko.

         W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 Spółka planuje pozyskać nowe środki na kolejne inwestycje.

 

 

strzalka-gora do góry                                                                        Jak do nas trafić

slice 01
slice 02
slice 03
slice 04
slice 05

Dane kontaktowe

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Bystry 25,
11-500 Giżycko,

tel./fax 087 4287950,
NIP 845 19 28 493

Licznik odwiedzin

495607